Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: Chevrolet Corvette ZL1 số một

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

1. ( giá xe chevrolet ) chevrolet Corvette ZL1 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

2. Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

3. Dodge Challenger SRT Hellcat 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

4. Dodge Charger SRT Hellcat 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

5. ( giá xe mercedes ) mercedes-Benz AMG E63 S Wagon 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

6. ( giá xe chevrolet ) chevrolet Camaro ZL1 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

7. Ford Mustang sh ( giá xe sh )elby GT350 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

8. Jeep Grand Cherokee Trackhawk 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

9. Cadillac CTS-V 2019.

Top 10 xe cơ bắp động cơ V8 tốt nhất: chevrolet Corvette ZL1 số một

10. BMW M5 2019.

Ngọc Hân (Theo AB)