Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

1. Ram 1500 Rebel 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

2. Ford F-150 Raptor 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

3. ( giá xe ford ranger ) Ford Ranger Raptor 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

4. Toyota Tacoma TRD Pro 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

5. ( giá xe chevrolet ) chevrolet Silverado Z71 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

6. GMC Canyon All Terrain 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

7. ( giá xe chevrolet ) chevrolet Colorado ZR2 2018.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

8. Toyota Tundra TRD Pro 2019.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

9. GMC Sierra All Terrain X 2018.

Top 10 xe bán tải tốt nhất trên thị trường: Ford Ranger Raptor góp mặt

10. Nissan Titan Pro 4X 2018.

Ngọc Hân (Theo PD Evolution)