Top 10 thương hiệu ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

1. Toyota (doanh số: 23.105 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

2. Isuzu (doanh số: 12.793 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

3. honda ( giá xe honda ) (doanh số: 10.449 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

4. Mitsubish ( giá xe sh )i (doanh số: 6.190 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

5. ( giá xe mazda ) mazda (doanh số: 4.117 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

6. Nissan (doanh số: 4.172 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

7. Ford (doanh số: 4.001 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

8. Suzuki (doanh số: 2.215 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

9. ( giá xe chevrolet ) chevrolet (doanh số: 1.368 chiếc).

Top 10 thương hiệu Ôtô bán chạy nhất tại Thái Lan: Toyota áp đảo

10. Hino (doanh số: 951 chiếc).

Ngọc Hân (Theo F2M)