Top 10 ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

1. Audi etron GT Concept.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

2. ( giá xe mercedes ) mercedes AMG GTR Pro 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

3. Porsche 911 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

4. Hyundai Palisade 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

5. Jeep Gladiator 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

6. Rivian R1T Electric.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

7. Lincoln Aviator 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

8. honda ( giá xe honda ) Passport 2019.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

9. Kia Soul EV 2020.

Top 10 Ôtô mới đáng chú ý nhất tại Los Angeles Auto Show

10. ( giá xe mazda ) mazda 3 2019.

Phạm Kiều (Theo PD Evolution)