Top 10 ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

1. Toyota Corolla (doanh số: 900.997 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

2. Ford F-Series (doanh số: 813.486 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

3. Toyota RAV4 (doanh số: 632.353 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

4. honda ( giá xe honda ) Civic (doanh số: 631.728 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

5. Volkswagen Golf (doanh số: 614.631 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

6. Volkswagen Tiguan (doanh số: 597.511 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

7. Volkswagen Polo (doanh số: 553.784 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

8. honda ( giá xe honda ) CR-V (doanh số: 528.124 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

9. Toyota Camry (doanh số: 504.255 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất thế giới năm 2018: Toyota thắng thế

10. ( giá xe chevrolet ) chevrolet Silverado (doanh số: 480.964 chiếc).

Ngọc Hân (Theo F2M)