Top 10 ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

1. Volkswagen Golf (doanh số: 37.185 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

2. Volkswagen Polo (doanh số: 26.334 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

3. Renault Clio (doanh số: 23.285 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

4. Skoda Octavia (doanh số: 21.036 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

5. Ford Fiesta (doanh số: 20.979 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

6. Volkswagen Tiguan (doanh số: 20.249 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

7. Peugeot 208 (doanh số: 18.527 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

8. Peugeot 3008 (doanh số: 18.310 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

9. Toyota Yaris (doanh số: 17.449 chiếc).

Top 10 Ôtô bán chạy nhất châu Âu tháng 10/2018: Toyota lép vế

10. Citroen C3 (doanh số: 17.443 chiếc).

Ngọc Hân (Theo F2M)