CPI tháng 10 tăng do điều chỉnh giá xăng dầu và học phí

CPI tháng 10 tăng do điều chỉnh giá xăng dầu và học phí

Điều chỉnh tăng giá xăng ( giá xăng hôm nay ) làm tăng CPI tháng 10/2018

Theo đó, mặc dù trong tháng giá xăng ( giá xăng hôm nay ) dầu đã có đợt điều chỉnh giảm vào ngày 22/10/2018 nhưng việc tăng 1,55% vào thời điểm đầu tháng của giá xăng ( giá xăng hôm nay ) dầu đã tác động tăng CPI chung của tháng lên 0,14%.

Cùng với đó, trong tháng có 7 địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí đã làm cho CPI của nhóm giáo dục tăng 0,58% (dịch vụ giáo dục tăng 0,65% làm CPI chung tăng 0,03%).

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,31% chủ yếu do giá gas ( giá gas hôm nay ) tăng 3,17%; giá dịch vụ sửa chữa nhà tăng 0,56%; giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,03%; giá dầu hỏa tăng 2,87%. Riêng giá điện sinh hoạt giảm 0,06%.

CPI bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 3,60% so với bình quân cùng kỳ năm 2017; CPI tháng 10/2018 tăng 3,54% so với tháng 12/2017 và tăng 3,89% so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng cục Thống kê cho biết thêm, lạm phát cơ bản tháng 10/2018 tăng 0,13% so với tháng trước và tăng 1,67% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2018 tăng 1,43% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.

Trần Kiên