Cập nhật bảng giá xe Vespa tháng 12/2018

Trong tháng 12 này, giá niêm yết xe ga vespa ( giá xe vespa ) tại thị trường Việt Nam không có bất cứ sự xáo trộn nào so với tháng 11.

Bảng giá xe vespa ( giá xe vespa ) tháng 12/2018:

vespa ( giá xe vespa ) GTS 300 ABS Quasar: 129 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) GTS Super 125 ABS I-Get: 93,9 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) GTS Super Sport 125 ABS I-Get: 93,9 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) GTS Super 150 ABS I-Get: 115 triệu đồng.

Cập nhật bảng giá xe Vespa tháng 12/2018

vespa ( giá xe vespa ) Primavera 125 iGet ABS.

vespa ( giá xe vespa ) GTS Super 125 3V i.e: 79,8 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) Sei Giorni: 199 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) 946 Red: 405 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) Primavera:

Primavera Yacht Club: 77,5 triệu đồng.

Primavera 125 iGet ABS: 74,5 triệu đồng.

Primavera 125 iGet: 70,9 triệu đồng.

Primavera 125 3V i.e: 68.8 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) Sprint:

Sprint ABS 125 I-Get Carbon Look: 76,5 triệu đồng.

Sprint ABS 125 I-Get: 75,5 triệu đồng.

Sprint ABS W&B: 79,27 triệu đồng.

Sprint Notte: 78,5 triệu đồng.

Sprint Cherry: 80,1 triệu đồng.

Sprint 125 3V i.e: 71,8 triệu đồng.

vespa ( giá xe vespa ) LX:

LX I-Get 125: 67,9 triệu đồng.

Ngọc Hân (Theo vespa ( giá xe vespa ))